Als organisatie vinden we het belangrijk dat onze producten voldoen aan de wetgeving. In samenwerking met ICT recht is ons product getoetst en voldoet aan de eisen van de General Data Protection Regulation die in 2018 van kracht wordt in alle EU landen.

Naast het leveren van een goede dienst, vinden we goede privacy ook erg belangrijk. Bij het ontwikkelen en exploiteren van Qeado is dit altijd een belangrijke peiler. Daarom beschermen we alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt. In onderstaande documenten gaan we in meer detail in hoe we de dienst aanbieden en hoe we omgaan met persoonlijke informatie.

Deze documenten kunnen periodiek worden aangepast.

Enkele aandachtspunten uitgelicht!

Wat zijn persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van Qeado kan je bepaalde gegevens verzamelen, combineren en analyseren, waardoor je meer inzicht krijgt in jouw doelgroep en relevante leads. Tussen deze gegevens bevinden zich ook gegevens die herleid kunnen worden tot personen, oftewel persoonsgegevens. Voor het gebruik van zulke gegevens gelden specifieke wettelijke eisen. De bovenstaanden documenten zijn opgesteld om je meer inzicht te geven in de juridische aandachtspunten waarmee je rekening dient te houden. Zie ook de aandachtspunten voor de verantwoordelijke.

Is Qeado niet strijdig met cookie-wet of wet bescherming persoonsgegevens?
Qeado is niet strijdig met bovengenoemde wetten. Qeado toont je een dashboard van informatie die al publiek is, maar nu handig en overzichtelijk gepresenteerd wordt. Het is altijd de verantwoordelijkheid van klant om de bezoekers op de hoogte te stellen via een cookie melding dat het bezoek wordt geanalyseerd voor commerciële doeleinden. Voor alle contacten die worden herkend geldt er geen bewerkingen plaats vinden op basis van de persoongebonden data.

Wat is de Rolverdeling verantwoordelijke en bewerker?

De Wet bescherming persoonsgegevens maakt een onderscheid tussen ‘verantwoordelijken’ en ‘bewerkers’. Voor deze verschillende rollen gelden verschillende wettelijke eisen en voorwaarden.

De verantwoordelijke is de partij die bepaalt voor welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt.

Neem je Qeado af, en ga je Qeado voor uw eigen organisatie gebruiken? Dan bepaalt jouw organisatie het doel en de middelen van de verwerking en is jouw organisatie verantwoordelijke. Qeado voert in jouw opdracht bepaalde verwerkingen uit en heeft de rol van bewerker.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de verantwoordelijke?

Lees bovenstaande documenten voor een compleet overzicht van de taken van de verantwoordelijke.

Informatieplicht

Door Qeado te gebruiken verwerk je persoonsgegevens. Je zal dit moeten melden in de privacy- en cookieverklaring, waarbij je in ieder geval aangeeft voor welke doeleinden je Qeado gebruikt.

Toestemming Cookies

Voor het gebruik van cookies en vergelijkbare volgtechnologieën die gegevens plaatsen/uitlezen op het randapparaat (zoals bepaalde javascripts en web beacons) is voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist, die doorgaans via een cookiebanner wordt verkregen. De tekst in de banner moet voldoende specifiek moet zijn.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 ben je als verantwoordelijke wettelijk verplicht om bepaalde datalekken te melden aan de privacytoezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) en in sommige gevallen ook aan de personen op wie de gelekte gegevens betrekking hebben.